Фунгицид от ново поколение за борба с брашнестата мана

  • Печат
  • Посещения: 2938

Вече е факт регистрацията в България на съвременният фунгицид на „Белхим Кроп Протекшън“ за борба с брашнестата мана – Кусаби. Той е едно изключително допълнение в концепцията на „Белхим Кроп Протекшън“ за цялостна защита на лозята от икономически важните болести. Активното вещество – пириофенон е от нова химическа група и с различен механизъм на действие спрямо досега познатите и използвани фунгициди, като атакува различни етапи от развитието на патогена, това гарантира ефикасността на Кусаби и липсата на резистентност. Друга характерна особеност на Кусаби е преразпределението на активното вещество чрез силно изразената газова фаза, която гарантира защита на участъци от растенията, които по една или друга причина са останали нетретирани. За постигане на максимални резултати и цялостна защита на лозята препоръчваме комбинирането на Кусаби с Милдикът /срещу обикновената мана/ и приложението им преди и след фаза „цъфтеж“.