Сряда, Февруари 19, 2020

Компанията

Постоянство

Профилът на един продукт е изключително важен по отношение на ефикасност, токсикология и екотоксикологична характеристика. Правилният избор означава - продукти с профил ефективни и безопасни, което е едно от настоящите и бъдещи изисквания на Белхим Кроп Протекшън, компания предлагаща реални решения за управление и грижа към растенията. Белхим, с историята си доказва своята способност да бъде надежден и компетентен партньор, винаги с високо чувство за реалност.

Креативност

Хората, които създават решения и възможности, мислят извън границите на ограниченията , ... С високо ниво на технически възможности, Белхим Кроп Протекшън е различна компания, оставяща послания. Чрез усърдното познаване на пазара Белхим Кроп Протекшън създава решения спрямо реалните нужди.

Нововъведения

Нововъведенията са интегрирани в ДНК-то на компанията, но успехът на нашите решения се дължи на няколко взаимосвързани фактора: разработване, проучване и сътрудничество, формиращи стратегическите решения в съответствие с изискванията на пазара.

Вашият професионален партньор в растителната защита
Белхим Кроп Протекшън

 

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top