MEET THE BELCHIM TEAM

Сряда, Февруари 19, 2020

Изследователски център

История

Необходимистта от тестване и сравняване на продукти е в основата на създаване на опитна станция за изпитване на продукти. С разрастването на компанията процеса на тестване в полски условия е от особено значение. През 2006 г. Белхим основава Опитна станция разположена в Лондерзиил, Белгия в близост до централният офис на компанията.

 

Дейности

Полски опити

Детайлното познаване на ефикасността и селективността на даден продукт както и усъвършенстване познанията в механизма на действие и спецификата на молекулите като профил, съвместимост, и други характерни особености са важни за ефективността при защитата на културите. В изследователският център на компанията, продуктите се изпитват върху голяма гама от селскостопански култури в това число едногодишни и многогодишни. При тестването, продуктите се разработват съвместно интегрираните програми за растителна защита в няколко направления за да се проучат решения срещу всеки един от множеството вредители, плевели или болести.    

Провеждането на опитите е с цел подобряване както на нашите собствени познания така и на нашите клиенти, като демонстрираме и обсъждаме текущите и бъдещите потенциални решения за всеки един проблем. По този начин обучаваме нашите клиенти и производители, черпейки познания от съвместният ни опит.


Лабораторни проучвания

Проучването на активните субстанции е базирано на пълен химически анализ върху начина на действие и характеристиката на формулацията в лабораторни условия и на малки парцелни опити.

 

Мисия

В нашата Опитна Станция ние изграждаме Европейски център за информация и непрекъснато обучаваме специалисти и консултираме нашите клиенти.

 

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top