Статии

Ново въведения

Белхим Кроп Протекшън инвестира в продукти за проспериращо земеделие -  подход адаптирам към развитието на пазара.

В продължение на годините продуктовата гама на Компанията се разраства чрез добавянето на професионални формулации от FMC и ISK. Специалистите на Белхим регулярно прибавят допълнителни употреби в етикетите на продуктите. Фирмата интензивно придобива активни субстанции и формулира собствени патенти.

 

Белхим Био Линия е фирма инвестираща в нови продукти за съвременно земеделие адаптирано към еволюцията на пазара.

 

Голяма част от ресурсите на Компанията са насочени в:

 

  • Разработването на съвременни решения (нови молекули, иновативни продуктови профили и приложни методи за намаляване въздействието върху околната среда)
  • Минимизиране на пропуските в защитата на културите чрез разработване на комбинирани продукти с комплексно въздействие върху вредителите (болести, неприятели, плевели).
  • Разработване на "БИО" решения за конвенционалното земеделие (създаване на Компанията Белхим БИПА).
  • Осигуряване на високо ниво на образование и оптимизирани технически консултации за клиенти и крайни потребители.

 

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top