Статии

Контакт с потребителите

Белхим е изцяло европейска компания с централизиран мениджмънт в Белгия с възможности за оптимален обмен на информация между страните и бързо вземане на решения. Компанията осигурява най-високо ниво на подготовка за служителите си и оптимални технически консултации за клиенти и крайни потребители. Belchim Crop Protection разполага с изследователски център за полско изпитване на нововъведенията наречен Belchim Crop Station. Гъвкав подход много близо до реалността за предоставяне на отговори. Belchim Crop Station е разположен на площ от 1200 декара в близост до Лондерзийл, Белгия.  Изследователския център за проучвания дава възможност да бъдат тествани нови идеи, както и да се провери потенциалната същност на настоящото и бъдещо продуктово портфолио. С 2000 проучвания годишно Belchim инвестира между 2 и 3% от оборота си в полеви изследвания.  

 

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top